Dětská stomatologie

Dětská stomatologie je obor zubního lékařství, který se zaměřuje na preventivní a léčebnou péči o zuby a ústní zdraví u dětí.
Problematika zubů u dětí je velmi odlišná od dospělých. Proto jednání s dětmi vyžaduje výrazně modifikovaný a individualizovaný přístup. Návštěva jakéhokoli lékaře může vyvolat úzkost, proto je důležité, aby zubní lékař ošetřující děti věděl, jak jednat s nezletilými, jak zmírnit jejich obavy a uměl všechno srozumitelně a názorně vysvětlit.
Prioritou je prevence, tedy přesvědčit děti ale útlém dětství hlavně jejich rodiče o důležité roli ústní hygieny a naučit je správným návykům nejen při vlastním čištění zubů a péči o ně, ale i v oblasti stravovacích návyků a stanovit tak základ pro orální zdraví na celý život dítěte.
Léčebná zubní péče o děti zahrnuje téměř celé portfolio stomatologických suboborů – výplně zubů, extrakce, řešení otázky bolesti a infekce, ortodontickou léčbu, léčí záněty měkkých tkání a projevů alergií, poskytuje ošetření u traumat. Kromě toho specializované praxe a kliniky poskytují nadstavbovou péči o úzkostné děti, nebo děti s fóbií, interdisciplinárně léčí závažné vývojové vady.
V současné době jsou k dispozici farmaka, která umožňují ošetřit i nespolupracující dítě bez zátěže celkovou anestesií. Jde o ošetření v analgosedaci.
Je úžasné, vidíte-li malého pacienta, u kterého si zubní lékař získal důvěru, jak doma opakovaně nahání zbytek rodiny k další návštěvě a jak trpělivě a “dospělácky” snáší eventuální ošetření. Není nic horšího, než první návštěva nevyspalého dítěte s akutním problémem u zubního lékaře.

FACEBOOK
GOOGLE
TWITTER